Accés al contingut Accés al menú de la secció
Mapa Continu de Trànsit
Trànsit  >  Informació viària  >  Mapa de velocitats als accessos a Barcelona

Mapa de velocitat als accessos a Barcelona

Entre gener i març del de 2011 el Govern va derogar l’antiga “zona 80” als accessos a Barcelona i es va implantar un mapa de velocitats menys rígid amb límits a 100 i 120 km/h en diversos trams. El canvi de model de gestió del trànsit va afectar 55,8 quilòmetres dels 84 que integraven la “zona 80 km/h”. En concret, un 66,4% va quedar alliberada del límit màxim de 80 km/h. Els 28,2 km on la limitació va quedar a 80 km/h s’ubiquen en les zones de transició entre zona interurbana i urbana i en zones on les condicions específiques de la via aconsellen aquesta velocitat.

A més, diversos accessos a la capital catalana es van equipant amb la velocitat variable, un sistema de control dinàmic de la velocitat permet modificar el límit de velocitat, sempre a la baixa respecte al màxim establert, en funció de les situacions de congestió, de possibles incidències de seguretat viària (accidents, incidents, obres, treballs de manteniment...), de les condicions de contaminació i de les inclemències meteorològiques (pluja, boira, vent...). El avantatges de la velocitat variable són:

  • Es tracta d’una eina precisa i eficaç per a la gestió de les incidències viàries (previstes i no previstes) a través de la gestió de la velocitat.

  • Redueix i minimitza la severitat de les congestions.

  • Permet que les congestions siguin més curtes en durada i longitud i redueix les aturades i arrencades dels vehicles (el fenomen stop and go), principalment a les hores punta del matí i la tarda, de manera que la conducció es fa més confortable.

  • Millora de la seguretat viària i reducció de la sinistralitat, ja que en homogeneïtzar la velocitat es redueix la probabilitat que es produeixin accidents.

  • Segons els resultats de l’aplicació de la velocitat variable a la C-31 i a la C-32, es constata que en determinats escenaris de congestió es pot assolir una estalvi de temps de recorregut d’entre un 5% i un 8%.


Mapa de velocitats als accessos a Barcelona

Sobre el mapa es poden visualitzar les diferents velocitats per vies i trams dels accessos a la capital catalana després de la supressió de l’antiga “zona 80”.

 

Vies amb velocitat variable i volum de trànsit

En el mapa es marquen les vies que es gestionen actualment amb el sistema de la velocitat variable: la C-32 o autopista del Garraf, la C-31 o autovia de Castelldefels i el tram Martorell Diagonal que inclou AP-7/AP-2/B-23. En la gràfica també s’indica el % de trànsit que en dies laborables entren i surten per aquestes accessos determinats.

A partir del 29 de gener de 2013 el sistema de velocitat variable també està operatiu a la B-20 o Pota nord en el tram entre Montgat i el Nus de la Trinitat. Al llarg d’aquest recorregut de 6,3 km de longitud hi ha dues limitacions de velocitat màxima: 100 km/h i 80 km/h. El sistema de velocitat variable regula la velocitat a la baixa i a la B-20 el límit mínim que indiquen els panells lluminosos és de 60 km/h.

Mapa velocitat variable

 

Canvi de velocitats per vies

Durant el primer trimestre del 2011 es van anar suprimint els 80 km/h als diferents accessos de Barcelona. La cronologia de les modificacions de les velocitats per carreteres va ser:

Velocitats a la C-31 sud i C-32 sud (7 de febrer de 2011)

El Servei Català de Trànsit (SCT) i la Direcció General de Carreteres van efectuar el canvi de la senyalització de limitació de velocitat a la C-31 sud (autovia de Castelldefels) i a la C-32 sud (autopista del Garraf) al 7 de febrer de 2011. Aquestes modificacions van suposar la retirada i substitució d’un total de 102 senyals fixos, situats en els troncs de les carreteres i en les incorporacions i sortides d’aquestes. També es van afegir 21 senyals més per reforçar la indicació de les noves limitacions de velocitats dels diferents trams d’aquestes dues vies.


Velocitats a la C-31 nord (14 de febrer de 2011)

El Servei Català de Trànsit (SCT) i la Direcció General de Carreteres van efectuar el canvi de la senyalització de limitació de velocitat a la C-31 nord (autopista del Maresme) al 14 de febrer de 2011. Aquestes modificacions van suposar la retirada i substitució d’un total d’11 senyals fixos, situats en el tronc de l’autopista i en les incorporacions i sortides d’aquesta.


Velocitats a l’A-2 i a la B-10 (16 de febrer de 2011)

El Servei Català de Trànsit (SCT) i el Ministeri de Foment van efectuar el canvi de senyalització de limitació de velocitat a l’autovia A-2 (des de Pallejà) i de la B-10 o ronda Litoral de Barcelona (fins al Parc Logístic de la Zona Franca) al 16 de febrer de 2011. Aquestes modificacions van suposar la retirada i substitució d’un total de 19 senyals fixos, situats en el tronc d’aquestes vies així com en les seves incorporacions i sortides.

Velocitats a la B-20 nord, a la B-22 i a la C-16 (17 de febrer de 2011)

El Servei Català de Trànsit (SCT), el Ministeri de Foment i la Direcció General de Carreteres van efectuar el canvi de senyalització de limitació de velocitat a l’autovia B-20, al tram de la Pota Nord, entre el nus de la Trinitat i Montgat; a la B-22, entre el Prat del Llobregat i la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona, i a la C-16, al tram dels túnels de Vallvidrera al 17 de febrer de 2011.

Convé destacar que al tram de la B-20 nord es pot circular a 100 km/h, excepte als dos túnels existents, el de Santa Coloma i el de la Pallaresa, on es manté la velocitat a 80 km/h tal com estableix el titular de la via. En aquest punt es van retirar i substituir un total de 10 senyals fixos, ubicats tant en el tronc central com a les incorporacions i sortides. Pel que fa al tram de la B-22 al Prat del Llobregat que porta de la C-31 a la nova terminal 1 de l’aeroport barceloní, s’hi pot conduir a un límit màxim de 100 km/h. En aquest punt es van canviar un total de 8 senyals fixos. Finalment, en el cas de la C-16, des del peatge de la Floresta fins a la boca nord del túnel de Vallvidrera es pot circular a una velocitat màxima de 90 km/h. En total es van revisar 2 senyals fixos.

Velocitats a la B-23 (21 de febrer de 2011)

El Servei Català de Trànsit (SCT) i el Ministeri de Foment van efectuat el canvi de senyalització de limitació de velocitat a l’autopista B-23 al 21 de febrer de 2011. El tram afectat per l’augment de la velocitat màxima fins a 100 km/h és el comprès entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. En aquest punt de la B-23 es van retirar i substituir un total de 13 senyals fixos, ubicats tant en el tronc central com a les incorporacions i sortides.

 
Data d'actualització: 29.01.2013
Avís legal | Accessibilitat | Sobre el web | © Generalitat de Catalunya | Departament d'Interior, Departament d'Interior