Accés al contingut Accés al menú de la secció
Plans

Pla territorial metropolità de Barcelona

Aprovació definitiva

En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010)


Documentació i plànols

1. Memòria general
Memòria general part I - Marc de referència
Memòria general part II - Escenaris, reptes i alternatives
Memòria general part III - Propostes
2. Normes d'ordenació territorial i directius del paisatge
3. Plànols generals

Espais oberts. Planejament
Espais oberts. Proposta - Modificació ACORD GOV/130/2013Modificació ACORD GOV/174/2013
Espais oberts. Proposta amb planejament (zones verdes i equipaments) - Modificació ACORD GOV/130/2013Modificació ACORD GOV/174/2013
Sistema urbà. Planejament
Sistema urbà. Planejament i sistema d'espais oberts - Modificació ACORD GOV/130/2013Modificació ACORD GOV/174/2013
Sistema urbà. Estratègies urbanes
Sistema urbà. Estructura nodal del territori - Modificació ACORD GOV/130/2013Modificació ACORD GOV/174/2013
Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Xarxa proposada
Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Actuacions
Infraestructures viàries. Xarxa proposada
Infraestructures viàries. Actuacions
Infraestructures viàries. Traçats alternatius de la Ronda del Vallès
4. Plànols informatius de valors del sòl no urbanitzable
Patrimoni natural
Connectivitat ecològica
Valors agraris
Patrimoni geològic i aqüífers protegits
Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN)
Valors paisatgístics
Espais oberts inundabilitat ACA
5. Avaluació ambiental estratègica
Document de referència
Annexos. IA Protecció Civil
ISA PTMB
Annex 1
Annex 2
Annex 3
ISA PTMB
Memòria ambiental
6. Estudi econòmic i financer
Bases sòcioeconòmiques
Estudi econòmic i financer
7. Informe de participació
8. Annexos

Annex I. Estadístic
Annex II. Cartogràfic
• Municipis (versió per imprimir)
o Alt Penedès (zip 1 , zip 2 )
o Baix Llobregat (zip 1 , zip 2 )
o Barcelonès (zip )
o Garraf (zip )
o Maresme (zip 1 , zip 2 )
o Vallès Occidental (zip 1 , zip 2 )
o Vallès Oriental 1 (zip 1 , zip 2 , zip 3 )
• Municipis per àmbits (versió interactiva)
o Inici
o Índex municipis RMB
o Àmbits
o Alt Maresme
o Àrea Metropolitana de Barcelona (Central)
o Àrea urbana d'Arenys
o Àrea urbana de Martorell
o Àrea urbana de Mataró
o Àrea urbana de Sabadell
o Àrea urbana de Terrassa
o Àrea urbana de Vilafranca del Penedès
o Baix Maresme
o Garraf
o Granollers
o Mediona - Anoia
o Montseny
o Riera de Caldes
o Tenes - Besòs
Annex III. Zona de servei aeroportuari, afectacions i servituds aeronàutiques
Annex IV. Cartografia ambiental
Connectivitat fauna (zip )
Interès Agrari (zip )
Interès Fauna (zip )
Interès Flora Vegetació (zip )
Valoració Interès Natural i Agrari (zip )


Cartografia d'ordenació

Data d'actualització: 13.11.2013
Avís legal | Sobre gencat | Accessibilitat | © Generalitat de Catalunya