Accés al contingut Accés al menú de la secció
Plans

Pla territorial metropolità de Barcelona

Aprovació definitiva

En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010).

EDICTE de 26 de març de 2013, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa. del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2010/279.


Documentació i plànols

1. Memòria general
Memòria general part I - Marc de referència
Memòria general part II - Escenaris, reptes i alternatives
Memòria general part III - Propostes
2. Normes d’ordenació
Normes d'ordenació territorial i directius del paisatge -  Sentència del TSJC 687/2012Normes d’ordenació territorial 
3. Plànols generals
• Espais oberts. Planejament
• Espais oberts. Proposta – ACORD GOVERN 130/2013 -  Espais oberts. Proposta. Modificat ACORD GOV/130/2013 –  ACORD GOVERN 174/2013 -  Espais oberts. Proposta. Modificat ACORD GOV/174/2013
• 
Espais obertsProposta amb planejament (zones verdes i equipaments)ACORD GOVERN 130/2013 – Espais oberts. Proposta amb planejament. Modificat ACORD GOV/130/2013ACORD GOVERN 174/2013 – Espais oberts. Proposta amb planejament. Modificat ACORD GOV/174/2013
• 
Sistema urbà. Planejament
• 
Sistema urbà. Planejament i sistema d'espais obertsACORD GOVERN 130/2013 – Sistema urbà. Planejament i sistema d’espais oberts. Modificat ACORD GOV/130/2013ACORD GOVERN 174/2013Sistema urbà. Planejament i sistema d’espais oberts. Modificat ACORD GOV/174/2013
• 
Sistema urbà. Estratègies urbanes 
• 
Sistema urbà. Estructura nodal del territoriACORD GOVERN 130/2013 – Sistema urbà. Estructura nodal del territori. Modificat ACORD GOV/130/2013ACORD GOVERN 174/2013Sistema urbà. Estructura nodal del territori. Modificat ACORD GOV/174/2013
• 
Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Xarxa proposada
• 
Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Actuacions
• 
Infraestructures viàries. Xarxa proposada
• 
Infraestructures viàries. Actuacions
• Infraestructures viàries
Traçats alternatius de la Ronda del Vallès Anul.lat. Sentència del TSJC 198/2013 - Sentència del TSJC 216/2013
4. Plànols informatius de valors del sòl no urbanitzable
• Patrimoni natural
• Connectivitat ecològica
• Valors agraris
• Patrimoni geològic i aqüífers protegits
• Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN)
• Valors paisatgístics
• Espais oberts inundabilitat ACA
5. Avaluació ambiental estratègica
Document de referència
• Annexos. IA Protecció Civil
ISA PTMB
• Annex 1
• Annex 2
• Annex 3
• ISA PTMB
Memòria ambiental
6. Estudi econòmic i financer
• Bases sòcioeconòmiques
 Estudi econòmic i financer
7. Informe de participació 
8. Annexos

Annex I. Estadístic
Annex II. Cartogràfic
Municipis (versió per imprimir)
o Alt Penedès (zip 1, zip 2 )
o Baix Llobregat (zip 1, zip 2 )
o Barcelonès (zip )
o Garraf (zip )
o Maresme (zip 1, zip 2 )
o Vallès Occidental (zip 1, zip 2 )
o Vallès Oriental 1 (zip 1zip 2zip 3 )
Municipis per àmbits (versió interactiva)
Inici
Índex municipis RMB
Àmbits
Alt Maresme
Àrea Metropolitana de Barcelona (Central)
Àrea urbana d'Arenys
Àrea urbana de Martorell
Àrea urbana de Mataró
Àrea urbana de Sabadell
Àrea urbana de Terrassa
Àrea urbana de Vilafranca del Penedès
Baix Maresme
Garraf
Granollers
Mediona - Anoia
Montseny
Riera de Caldes
Tenes - Besòs
Annex III. Zona de servei aeroportuari, afectacions i servituds aeronàutiques
Annex IV. Cartografia ambiental
• 
Connectivitat fauna (zip )
• 
Interès Agrari (zip )
• 
Interès Fauna (zip )
• 
Interès Flora Vegetació (zip )
• 
Valoració Interès Natural i Agrari (zip )


Cartografia d'ordenació

Data d'actualització: 11.11.2014
Avís legal | Sobre gencat | Accessibilitat | © Generalitat de Catalunya