Accés al contingut Accés al menú de la secció
  • nova_imatge.jpg

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions en català i en castellà. La Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.

Últim DOGC: Sumari [PDF]

 


Què és el codi de verificació?
Cerca per data i número

Per número del DOGC

Consulta de la Base de dades del DOGC

Cerca només al títol

La cerca reconeix els tipus i els números de document, les dates, etc.
Accepta els operadors: AND, OR, NOT i " ".
Per exemple:
Llei 1/2008
Llei de contractes de conreu
"conveni col·lectiu" AND vinícola
cooperatives NOT anunci
"Agència de l'Habitatge de Catalunya"
Cal escriure alguna paraula a la casella de text.

 

Nota: Per a una adequada navegació i consulta del portal es recomana fer servir els següents navegadors: Mozilla Firefox 8.0 (i posteriors) o Internet Explorer 10.0 (i posteriors).