Accés al contingut Accés al menú de la secció
 • nova_imatge.jpg

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions en català i en castellà. La Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.

Últim DOGC: Sumari [PDF] | DOGC complet [PDF]

 


Què és el codi de verificació?
Cerca per data i número

Per número del DOGC

Consulta de la Base de dades del DOGC

Cerca només al títol

La cerca reconeix els tipus i els números de document, les dates, etc.
Accepta els operadors: AND, OR, NOT i " ".
Per exemple:
Llei 1/2008
Llei de contractes de conreu
"conveni col·lectiu" AND vinícola
cooperatives NOT anunci
"Agència de l'Habitatge de Catalunya"
Cal escriure alguna paraula a la casella de text.

 

Nota: Per a una adequada navegació i consulta del portal es recomana fer servir els següents navegadors: Mozilla Firefox 8.0 (i posteriors) o Internet Explorer 10.0 (i posteriors).

 

 • DOGC al mòbil
  Servei de consulta del DOGC del dia. Permet navegar pel sumari i l’accés al text complet de les disposicions i anuncis publicats en el DOGC en els últims set dies.
 • El DOGC a Twitter
  El perfil @DOGCdeldia difon una selecció de les disposicions més destacades de l’edició diària del DOGC a la xarxa Twitter.
 • Serveis d’informació del DOGC
  Voleu rebre informació diària i personalitzada del que publica el DOGC? Voleu subscriure-us a un document concret?
 • EACAT: tramesa de documents per publicar al DOGC
  EACAT és la plataforma per enviar al DOGC els anuncis i altres documents que no s’han de tramitar a través de l’Oficina del Govern (Acord de Govern de 24 de gener de 2012).
 • DOGC de 1931-1939 i l'exili
  Diaris del període de la República (1931-1939) i de l’exili (1956 i 1977).