Accés al contingut Accés al menú de la secció
Arbres monumentals
Parcs de Catalunya  >  Coneixeu-nos  >  Arbres monumentals  >  Per saber-ne més  >  Jornades d'Arbres Monumentals

Jornades d'Arbres monumentals / Jornadas de Árboles monumentales / Monumental trees Workshops

A continuació podeu consultar documentació de conjunt (originals i traduccions), sobre els Arbres monumentals de Catalunya elaborada per a les Jornades especialitzades indicades. S’identifiquen per l’any de celebració malgrat que l’edició definitiva pugui ser posterior. Les dades corresponen a l’any de l’edició.

Arbres monumentals de Catalunya, 18 anys de protecció (2005)

2005, Alcalá de Henares (amb referències al Simposium de Barcelona 1997)
         [ca, es] 2º Encuentro de Árboles monumentales y singulares
                    Versió en català (Ponència. Pròleg, conclusions i índex de les Jornades).
                    Versión en español (Ponencia original. Prologo, conclusiones i índice de las Jornadas)
                    Annexos inclosos / Anexos incluidos

Correspon al llibre: 2006. Arbres monumentals de Catalunya. 18 anys des de la primera protecció. Árboles monumentales de Cataluña, 18 años desde la primera protección. Barcelona: Generalitat de Catalunya. [text corregit; Ponència. Pròleg, conclusions i índex de les Jornades d’Alcalá de Henares, 2005; àmplia bibliografia]


 

Arbres monumentals de Catalunya, 21 anys de protecció. Actuacions més freqüents (2008)

2008, Alcoi
      3es Jornades estatals sobre arbres monumentals i singulars
               Versió en català (Ponència i làmines. Índex, pròleg i conclusions de les Jornades)

     3.as Jornadas estatales sobre árboles monumentales y singulares
               Versión en español (Ponencia original y láminas. Índice, prologo i conclusiones de las Jornadas)

     3rd Spanish Conference on Monumental and singular trees
               English version (Lecture and plates; Index, introduction and conclusions of the Conferences)


 

Arbres monumentals de Catalunya (Annexos)

2005 i 2008 Annexos compartits
         Annexos inclosos a / Anexos incluidos en / Included appendices in: 2005, Alcalá de Henares
         A0. Petit glossari-resum / Pequeño glosario-resumen / Small glossary-summary
         A3. Dimensions i característiques dels arbres singulars (ampliació) / Dimensiones y características de los árboles
         singulares (ampliación) / Dimensions and characteristics of singular trees (extension)
         A5. Exemples de rètols / Ejemplos de carteles / Examples of signes
 
         Annexos / Anexos / Appendices: 2008, Alcoi
         [ca, es]  A1. Arbres monumentals / Árboles monumentales / Monumental trees
                      A2. Arbres i arbredes declarades (resum quantitatiu) / Árboles y arboledas declarados (resumen cuantitativo) /
                      Trees and groves declared (quantitative summary)
                      A4. Rànquing / Ranking / Ranking

 

Els arbres monumentals de Catalunya, avui (2007, pòster)

2007, Tarragona, Congrés Forestal
      Pòster

  • Poster  [PDF,2,73 MB.]
    Els arbres monumentals de Catalunya, avui (2007, pòster)

 
Data d'actualització: 23.04.2012