Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Home  >  Acredita't

Acredita't

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.

 

La convocatòria actual (any 2014) és restringida a les persones que van participar a la convocatòria anterior (any 2013) però no van obtenir plaça. S'ha realitzat una primera assignació de places entre les persones que no van obtenir-ne per manca de vacant. Atès que van quedar places vacants en determinats àmbits professionals, s'ha fet una segona assignació adreçada a les persones que van resultar excloses perquè no van justificar els mèrits i requisits al·legats.

 

Del 25 d'agost al 8 de setembre de 2014 s'obre un nou termini de confirmació de participació només per a les persones que durant el període de la primera assignació no van poder confirmar que hi estaven interessades. Aquestes persones rebran un correu electrònic amb la informació sobre el procediment a seguir. En cas que quedin places vacants un cop finalitzada la segona assignació, s'assignaran segons l'ordre de baremació establert a la convocatòria del 2013.

 

Abans d'iniciar el tràmit és important obtenir la informació i l'orientació necessària per porta-lo a terme correctament. Els punts d'informació i orientació informen de les fases del procediment, els requisits d'accés, els drets i obligacions dels canditats, i les acreditacions oficials que es poden obtenir. En aquests punts també es pot demanar ajuda per formalitzar la sol·licitud i preparar el currículum europeu. Consulteu l'apartat a: Informació i orientació general.


L'Acredita't és un programa finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i cofinançat pel Fons Social Europeu.