Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte gràfic
Institut de Seguretat Pública de Catalunya  >  Tràmits  >  Examen de convalidació CTB prevenció incendis

Enllaços relacionats

Examen de convalidació per a obtenir la certificació tècnica de nivell bàsic en prevenció i seguretat en cas d'incendi

MOLLET DEL VALLÈS, 20 DE MAIG DE 2014

Codi: 2014/98.200.00225(O)

Presentació de sol·licituds: fins al 30 d'abril


Objecte de la convocatòria

Fer una prova de coneixements de convalidació per al personal tècnic que disposi de l'habilitació de nivell I en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, en el marc de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i que vulguin obtenir la certificació tècnica de nivell bàsic en aquest àmbit.

Amb aquesta certificació la persona interessada pot tramitar a la DGPEIS l'habilitació com a tècnic/a de nivell bàsic, dins l'àmbit de la intervenció municipal prevista a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, en el supòsit que aquest/a tècnic/a desenvolupi la seva activitat professional en una entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, d'acord amb l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer, per la qual s'aprova el procediment per a l'habilitació de personal tècnic d'entitats col·laboradores de l'Administració per actuar en aquest àmbit.

 

Requisits de les persones participants

Per prendre part en aquesta convocatòria cal disposar de l'habilitació i/o certificació tècnica de nivell I en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, no revocada, expedida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (o l'equivalent expedida per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya) i no disposar de l'habilitació i/o certificació tècnica de nivells superiors (II o III).

 

Organització

Data: dimarts 20 de maig de 2014

Horari: de 15 h a 19 h

Lloc: Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 - 08100 Mollet del Vallès

Contingut i estructura de l'examen: la prova constarà de dues parts, de caràcter eliminatori; per aprovar l'examen cal superar les dues parts.

  • 1a part: prova tipus test
  • 2a part: preguntes curtes obertes

 

En la inscripció a l'examen podeu optar a rebre material d'estudi.

 

Inscripcions

  • El termini d'inscripció és el 30 d'abril de 2014.
  • Les sol·licituds s'han de tramitar mitjançant el formulari en línia que es troba al final d'aquest bloc.
  • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l'inici de l'activitat.

 

Més informació

 
Data d'actualització: 25.03.2014