Accés al contingut Accés al menú de la secció
Àrees d'actuació - Professors
Inici  >  Àrees d'actuació  >  Professors  >  Concursos  >  Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació


El Departament d'Ensenyament anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari i en pràctiques, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.


Requisits

Poden participar en el concurs de trasllats:

 • els funcionaris de carrera i en pràctiques dels cossos de la inspecció d'Educació i dels cossos docents que depenguin del departament d'Ensenyament i que tinguin destinació en un lloc de treball de Catalunya i,
 • els funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa i adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues.


Els requisits de situació administrativa, especialitat, coneixements lingüístics i altres s'indiquen a les bases de les convocatòries.

Per participar en el concurs de trasllats cal tramitar la sol·licitud per mitjans telemàtics.


Llista amb l'adjudicació definitiva

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (Atri) o bé amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

Quan als participants els corresponguin punts per l'apartat 6.7 del barem, visualitzaran una nota en l'apartat d'incidències inclòs en la consulta individual.

En el cas de Catalunya, els professors amb la incidència "Apartat 6.7) barem: per peticions de Catalunya, 4 punts", en l'adjudicació veuran sumats els 4 punts al TOTAL BAREM si han obtingut adjudicació de Catalunya (excepte Àmbit de Comunicació de centres de formació d'adults, per als quals el nivell D de català és requisit).


Consulta de la llista amb l'adjudicació definitiva:Per a dubtes i consultes, adreceu-vos a:

 • en relació al funcionament de l'aplicació: servei d'atenció unificada, telèfon 902532100, correu sau.ensenyament@gencat.cat i
 • en relació a les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient: serveis territorials del Departament d'Ensenyament o Consorci d'Educació de Barcelona.

Calendari

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 22 de novembre de 2012
 • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: 29 de gener de 2013
 • Termini de presentació de reclamacions: del 30 de gener al 4 de febrer de 2013
 • Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: 12 de març de 2013 (cos de mestres) i 14 de març de 2013 (cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció)
 • Termini de reclamacions i desistiments: del 13 al 18 de març de 2013 (cos de mestres) i del 15 al 20 de març (cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció)
 • Publicació de la llista amb l'adjudicació definitiva (tots els cossos): 14 de maig de 2013


Normativa

 • Resolució ENS/2240/2012, de 26 d'octubre, 
  per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola i en centres de formació de persones adultes (DOGC núm. 6244, de 31.10.2012)
 • Resolució ENS/2239/2012, de 26 d'octubre, 
  per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes (DOGC núm. 6244, de 31.10.2012) /// En relació a l'annex 7 d'aquesta resolució cal tenir en compte que el codi bilingüe és: BL=codi bilingüe (0: àmbit socials o matemàtiques; 2: àmbit comunicació), la sol·licitud telemàtica ho genera de manera automàtica.
 • Resolució ENS/199/2013, de 4 de febrer, 
  per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola i en centres de formació de persones adultes. (DOGC núm. 6315, de 14.2.2013)
 • Resolució ENS/200/2013, de 4 de febrer, 
  per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes. (DOGC núm. 6315, de 14.2.2013)
 • Resolució ENS/775/2013,  
  de 8 d'abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola i en centres de formació de persones adultes. (DOGC núm. 6354, de 12.4.2013)
 • Resolució ENS/776/2013,  
  de 8 d'abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes. (DOGC núm. 6354, de 12.4.2013)
 • Resolució ENS/2187/2013, de 15 d'octubre, 
  per la qual es resol el concurs convocat per la Resolució ENS/2240/2012, de 26 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts-escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts-escola i en centres de formació de persones adultes (DOGC núm. 6487, de 24.10.2013)
 • Resolució ENS/2188/2013, de 15 d'octubre, 
  per la qual es resol el concurs convocat per la Resolució ENS/2239/2012, de 26 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes (DOGC núm. 6487, de 24.10.2013)

Data d'actualització: 24.10.2013
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya