Accés al contingut Accés al menú de la secció
Departament d'Ensenyament - Serveis i tràmits
Inici  >  Serveis i tràmits  >  Oposicions i concursos  >  Professorat  >  Adjudicacions de destinacions provisionals

Enllaços relacionats

Adjudicacions de destinacions provisionals


Informació general

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2013-2014.

Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2013 i finalitzaran el 31 d'agost de 2014, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

El professorat que ja consta destinat per al curs 2013-2014 no ha de participar en el procés d'enguany i continuarà al lloc, a excepció dels supòsits que preveu l'article 5.

El professorat pot consultar la data de finalització del seu nomenament vigent a través del portal ATRI.

 

Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2013-2014

Presentació de sol·licituds

Personal interí

Es pot presentar una única sol·licitud de participació en un únic nivell educatiu (ensenyament infantil i primari o ensenyaments secundaris)Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d'Ensenyament i/o Consorci d'Educació de Barcelona


Funcionaris de carrera i amb les pràctiques ajornades


Propostes de les direccions dels centres

La sol·licitud es realitza a l’espai privat "Propostes de destinacions provisionals de les direccions" del Portal del centre.

 

Resolució de dubtes o incidències


Incidències tècniques: Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament
sau.ensenyament@gencat.cat, telèfon 902 532 100, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius

Incidències de tipus administratiu: Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona

 

Resolució definitiva


 

Normativa

 • Resolució definitiva de 25 de juliol de 2013,  [PDF,28,92 KB.]
  per la qual s'adjudiquen les destinacions provisionals al personal funcionari i interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris amb efectes d'1 de setembre de 2013
 • Resolució de 17 de juliol de 2013,  [PDF,17,10 KB.]
  per la qual, amb caràcter provisional, s'adjudiquen les destinacions al personal funcionari i interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris amb efectes d'1 de setembre de 2013 (17.7.2013)
 • Resolució ENS/1051/2013, de 13 de maig, 
  per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2013 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. (DOGC núm. 6379, de 21.5.2013)
 • Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig, 
  per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents (DOGC núm. 4884, 16.5.2007)

 
Data d'actualització: 25.07.2013
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya