Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  >  Temes  >  arquitectura  >  EFIM  >  EFIM
EFIM
 
imatge: EFIM
Foto de grup de l’Experiència EFIM al mNACTEC (imatge: Marina Gómez Corbi)
 
imatge: © Joana Canal Amado
Participant de l’EFIM
 
Només cal que el representant del centre escolar ompli aquesta butlleta electrònica
 
1. EFIM 2014
 
Guanyadors i finalistes de l'EFIM 2014 a Catalunya
Un any més l’Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments ha acostat el patrimoni català als més joves, que l’han pogut captar de la manera més creativa a través de les seves càmeres.

Aquí pots veure les fotografies dels 10 alumnes i de la professora guanyadors.
I aquestes són les fotografies que el jurat ha seleccionat com a finalistes.
Alumnes premiats
Pol Badia Tena, Escola Immaculada (Sabadell)
Marta Navarro, IES Salvador Vilaseca (Reus)
Andrea Espadas Marín, Institut Josep Mestres (Viladecans)
Maria Perna Hernández, Institut Josep Mestres (Viladecans)
Mar Folguera Savere, Institut Moisès Broggi (Barcelona)
Laura Paez Díaz, Institut Investigador Blanxart (Terrassa)
Marina Gómez Corbi, IES Salvador Vilaseca (Reus)
Alba Piñol Moreno, Col·legi sant Pau Apòstol (Tarragona)
Raquel Pagès Martínez, Col·legi sant Pau Apòstol (Tarragona)
Víctor Marcel Martínez, Col·legi sant Pau Apòstol (Tarragona)

Professora premiada
Empar Sandoval Lluís, Institut Torre del Palau (Terrassa)

Alumnes finalistes
Encarny Travé Amezcua, Institut Josep Mestres (Viladecans)
Maria Perna Hernández, Institut Josep Mestres (Viladecans)
Meritxell Gibello González, Institut Josep Mestres (Viladecans)
Mar Folguera Savere, Institut Moisès Broggi (Barcelona)
Pere Bover Galiano, Escola Diocesana de Navàs (Navàs)
Catalina Ahumada Rojas, Institut Pla de l’Estany (Banyoles)
Laura Sánchez Frigolé, Institut Pla de l’Estany (Banyoles)
Laura Martín Raduà, IES Salvador Vilaseca (Reus)
Alba García Pelegrín, Institut Investigador Blanxart (Terrassa)
Paula Herranz Sánchez, Institut Investigador Blanxart (Terrassa)
Marina Gómez Corbi, IES Salvador Vilaseca (Reus)
Aleix Fauquet Sellarès, Institut Torre del Palau (Terrassa)
Marc Baldoví Rosales, Institut Torre del Palau (Terrassa)
Michelle Acosta Gómez, Institut Torre del Palau (Terrassa)
Oriol Orta Rubio, Institut Torre del Palau (Terrassa)
Ruben Carreto Sánchez, Institut Torre del Palau (Terrassa)
Sílvia Rodríguez Moya, Institut Torre del Palau (Terrassa)
Sílvia Tolsa Boneu, Escola Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès)
Víctor-Marcel Martínez Núñez, Col·legi sant Pau Apòstol (Tarragona)
Joan Bolos Ramon, Escola Taiga. Educació Especial (Barcelona)
Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments - EFIM 2014
L’Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments (EFIM) té per objectiu apropar els joves al patrimoni monumental, per tal que el coneguin, el valorin i el gaudeixin. Metodològicament, per tal que sigui una experiència personal i creativa, s’expressa mitjançant la fotografia i la filmació.

L’EFIM proposa que els joves tinguin l’ocasió de mirar amb els seus ulls els monuments i construeixin imatges que siguin el resultat d’una activitat personal i creativa, tan lliure com sigui possible.

L’EFIM és una activitat que es desenvolupa en el marc dels centres docents. La formació prèvia sobre la tècnica de la fotografia o la filmació, o sobre els punts més interessants dels monuments és molt positiva i important, però requereix que el personal docent faciliti la descoberta personal de l’alumne, condició essencial per obtenir un resultat veritablement creatiu, i la base d’una activitat que anomenem “Experiència”.

Forma part de l’esperit de l’EFIM que tots els joves que hi participin estiguin representats en el conjunt de fotografies i filmacions que el centre lliuri a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Coordinat per la Generalitat de Catalunya i amb l’apadrinament del Consell d’Europa, l’EFIM és un concurs que té una dimensió internacional. Des de l’any 1996 hi han participat més de 260.000 joves provinents de setanta-sis països de tot el món, que han obtingut més d’un milió i mig de fotografies. Per aquests valors, l’any 2008 l’EFIM va rebre la Medalla de Patrimoni Cultural de la Unió Europea – Premi Europa Nostra.
Bases EFIM 2014
1. Objecte del concurs

Aquestes bases tenen per objecte regular les condicions de l’Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments (EFIM), per a l’edició de l’any 2014.

Participar a l’EFIM consisteix a visitar i fotografiar o filmar un monument. Els participants han de formar part d’un col·lectiu escolar i han d’estar acompanyats d’un professor o professora responsable del grup.

2. Destinataris

2.1. Poden participar en el concurs alumnes d’entre 10 i 20 anys dels centres docents de primària i secundària, públics i privats, de Catalunya. La inscripció s’ha d’efectuar a nom del centre on pertanyin els alumnes participants.

En el cas d’alumnes de primària, la participació queda limitada als alumnes del cicle superior (5è i 6è). En el cas d’alumnes de secundària, hi poden participar als alumnes d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà.
2.2. També poden participar en el concurs els professors acompanyants del grup, dins la categoria específica per al professorat.

3. Condicions de participació

3.1 Edat dels participants
Poden prendre part en el concurs els alumnes que encara no hagin complert els 21 anys en la data en què finalitza el termini per presentar la sol·licitud de participació en l’EFIM.

3.2 Autoria
Atès que l’EFIM pretén estimular i premiar la creativitat personal, només s’admeten les fotografies i les filmacions realitzats per un sol autor.

3.3 Nombre de fotografies i filmacions
El nombre de fotografies i filmacions que es poden presentar a concurs per cada alumne o professor participant és d’un mínim de 2 i d’un màxim de 5.

3.4 Monuments
Es pot fotografiar o filmar qualsevol monument de Catalunya. A efectes d’aquestes bases, es considera “monument” tota mostra d’arquitectura, de qualsevol tipologia (monestirs, castells, palaus, arquitectura residencial, industrial, rural, etc) que tingui valors artístics, històrics o pròpiament arquitectònics. S’hi inclou l’arquitectura antiga, medieval, moderna o fins i tot contemporània, sempre que sigui socialment reconegut que el monument reuneixi els valors esmentats.

3.5 Requisits de les fotografies i filmacions

Requisits temporals
La visita al monument es pot haver realitzat abans de la publicació d’aquestes bases, per la qual cosa s’admeten a concurs les fotografies i filmacions fetes prèviament a la convocatòria, sempre que s’hagin realitzat dins del curs escolar 2013-2014.

Requisits tècnics
Les fotografies han de tenir un pes aproximat de 3 Mb o una mida mínima de 2200 x 1600 píxels. Les filmacions han de tenir una durada màxima de 3 minuts i cal lliurar-los en un dels formats següents: fitxers .MPEG4 .3GPP .MOV .AVI .MPEGPS .WMV o .FLV

4. Categories de participació

La inscripció dóna dret a participar en les següents categories:
1. Alumnes: Hi participen cadascun dels alumnes del grup inscrit pel centre que compleixen els requisits establerts a aquestes bases.
2. Personal docent: Hi participen els professors acompanyants del grup, els quals han de fer constar clarament la seva condició de personal docent en la relació d’autors de les fotografies i filmacions.
3. Centre docent: Hi participen els centres docents inscrits, a través dels treballs presentats pels seus alumnes.

5. Accés als Monuments

L’entrada de tots els grups escolars que participin a l’EFIM és gratuïta per als monuments gestionats de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, el Monestir de Sant Cugat i la Seu Vella de Lleida.

6. Terminis d’inscripció i lliurament de fotografies

6.1 Inscripció
La inscripció a l’EFIM és gratuïta i s’efectua emplenant el formulari que es pot obtenir al web http://bit.ly/efim2014cat

Aquest tràmit no es pot fer telefònicament, i les consultes prèvies al monument per determinar el dia i l’hora de visita no comporten, en cap cas, la inscripció formal a l’EFIM.

El termini d’inscripció s’obre el dia 3 d’abril de 2014 i finalitza el dia 30 de maig de 2014.

6.2 Lliurament de les fotografies i filmacions i relació d’autors
Les fotografies i filmacions que es presentin a concurs s’han de lliurar abans del dia 30 de maig de 2014. Juntament amb les fotografies i filmacions cal presentar una relació d’autors, que s’han de fer constar en el formulari que es facilita un cop realitzada la inscripció.

Les fotografies i filmacions i la relació d’autors es poden lliurar per qualsevol dels mitjans següents:
1. Incorporant els fitxers en una adreça web que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural facilita a cada centre que ho demani.
2. Enviant un CD o DVD amb el material a l’adreça següent:
Lurdes Ibarz Lozano
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Divisió d’Actuacions a Museus i Monuments
Departament de Cultura
Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona

Caldrà anomenar el fitxer de cada imatge de la següent manera:
- alumnes:
centre escolar_ monument_nom autor_cognom1_cognom2_edat_ nº foto
- Professors:
centre escolar_monument_nom_cognom1_cognom2_professor_ nº foto
Els fitxers que no segueixin aquesta pauta poden no ser admesos a concurs.

7. Tramitació

Un cop presentada la sol·licitud, es notifica als centres participants la confirmació de la seva inscripció per correu electrònic, la qual s’ha de mostrar als responsables del monument que visitin, en el moment d’accedir-hi.

L’òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió dels premis a què es refereixen aquestes bases és l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

8. Procés de selecció i jurat

8.1 Composició del Jurat
El jurat està format per professionals de la imatge, representants de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i gestors del patrimoni arquitectònic designats pel Director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

8.2 Procés de selecció
El jurat preselecciona 30 fotografies i filmacions finalistes, d’ entre les quals s’escullen les guanyadores en cada categoria. Només es lliura un premi per autor i per centre. El lliurament de premis té lloc en un acte, la celebració del qual es notifica als guardonats.

8.3 Criteris per valorar les fotografies i filmacions
Per tal de valorar les fotografies i les filmacions, el jurat ha de tenir en consideració la creativitat, l’originalitat de la proposta i la qualitat tècnica.

8.4 Premis

Premi als treballs guanyadors

a) Categoria Alumnes
El jurat pot concedir fins a 10 premis, tots ells del mateix rang.
El premi consisteix en un diploma, assistir a “L’experiència EFIM” i un viatge a Estrasburg per tal de recollir el diploma internacional corresponent.
“L’experiència EFIM” és un taller de fotografia de patrimoni arquitectònic amb un fotògraf professional que es realitza en un monument català. Aquestes activitats es realitzen en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni (setembre 2014).

b) Categoria Personal docent
El jurat pot concedir fins a 2 premis.
El premi consisteix en un diploma i assistir a "L’experiència EFIM”.

c) Categoria Centres docents
El centre al qual pertanyi un alumne guanyador és premiat amb un diploma. Així mateix, el docent que ha coordinat el grup és convidat a assistir a “L’experiència EFIM”.

Premi als treballs finalistes

Els autors de les 30 fotografies i filmacions finalistes preseleccionades pel jurat obtenen com a premi una invitació a participar en “L’experiència EFIM” i altres activitats relacionades amb el món de la imatge.

Com a testimoni d’aquesta experiència, es realitza un catàleg on line amb totes les fotografies i filmacions premiades dels joves participants a nivell internacional, i que es pot consultar al web de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i al web Patrimoni.gencat.

9. Drets d’autor i d’imatge

Drets dels monuments visitats
No cal autorització per fer fotografies i filmacions de monuments en la via pública. Per capturar imatges de l’interior dels monument, cal sol·licitar prèviament l’autorització del propietari o gestor del monument.

En el cas dels monuments gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, el Monestir de Sant Cugat i la Seu Vella de Lleida, el permís s’obté de manera automàtica en realitzar la inscripció de l’EFIM, per la qual cosa podeu fer fotografies i filmacions dels interiors sense necessitat de sol·licitar l’autorització (podeu consultar el llistat de monuments en l’apartat Recomanacions d’aquestes bases).

Drets de les fotografies i filmacions presentades a concurs
La Generalitat de Catalunya, el Consell d’Europa, la Unió Europea, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i els centres que en depenen i els organitzadors de l’EFIM dels diversos països que participen, poden utilitzar les fotografies i filmacions presentades en publicacions, exposicions, llocs web i tota mena de comunicació amb finalitats culturals, publicitàries i de divulgació, sense finalitat de lucre i citant sempre l’autoria.

Els participants a l’EFIM, per tant, en cedeixen els drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d’explotació, a les institucions esmentades, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, així com el dret de la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

10. Acceptació de les bases

La participació a l’EFIM implica l’acceptació de les bases.
Recomanacions
Relació de monuments del Museu d’Història de Catalunya, els monuments i jaciments Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Monestir de Sant Cugat

Com en anteriors edicions, l’entrada als monuments gestionats pel Museu d’Història de Catalunya el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Monestir de Sant Cugat serà gratuïta per a tots els grups escolars.

Aquests monuments són:

Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona (tel. 93 868 41 69)
Monestir de Santes Creus (tel. 977 63 83 29)
Monestir de Sant Pere de Rodes (tel. 972 38 75 59)
Castell d’Escornalbou (tel. 977 83 40 07)
Castell de Miravet (tel. 977 40 73 68)
Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig (tel. 973 32 02 92)
Cartoixa d’Escaladei (tel. 977 82 70 06)
Canònica de Santa Maria de Vilabertran (tel. 972 50 87 87)
Monestir de Sant Cugat del Vallès (tel. 93 589 63 66)
Turó de la Seu Vella de Lleida (tel. 973 23 06 53)
Museu d’Arqueologia de Catalunya seu de Barcelona
Monestir de Sant Pere de Galligants, seu del MAC Girona (tel. 972 20 46 37)
Palau de les Arts Gràfiques, seu del MAC Barcelona (tel. 93 423 21 49)
Ciutat grecoromana d’Empúries (tel. 972 77 02 08)
Conjunt monumental d’Olèrdola (tel. 93 423 21 49)
Ciutat ibèrica d’Ullastret (tel. 972 17 90 58)
Castellet de Banyoles de Tivissa (jaciment obert permanentment)
Poblat ibèric de Castell de Palamós (jaciment obert permanentment)
Poblat ibèric de Coll del Moro (tel. 977 420 910)

L’horari general d’aquests monuments esmentats és de 10:00 a 13:30 hores i de 15:00 a 17:30 hores (dilluns tancat). Aquest horari pot tenir variacions i cal que el confirmeu en el moment en què us poseu en contacte amb el monument. El grup hi ha d’arribar, com a mínim, una hora abans del tancament.

Alguns d’aquests monuments poden tenir treballs de restauració en marxa, activitats culturals o inscripcions per a l’EFIM prèvies a la vostra. Per aquestes raons, és necessari concertar la vostra visita al monument o jaciment prèviament a omplir el formulari d’inscripció a l’EFIM.

Si teniu consultes relatives a l’EFIM les podeu adreçar a:

Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Divisió d’Actuacions a Museus i Monuments
Departament de Cultura
Lurdes Ibarz Lozano
Tl. 93 554 73 34
Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
efim@gencat.cat

Més informació a
www.gencat.cat/cultura/efim2014
www.gencat.cat/cultura/acdpc/
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya