http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.de9bc3be15677b5dbcde0563b0c0e1a0/?vgnextoid=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextchannel=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextfmt=default Actualitat del Departament d'Agricultura. Generalitat de Catalunya <p>Notícies d'actualitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural</p> Ajut per a les despeses de promoció i subministrament de fruita a les escoles http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=734e0ccdb5848310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=734e0ccdb5848310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=e118d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=734e0ccdb5848310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=734e0ccdb5848310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=e118d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD Convocatòria d'ajuts Thu, 28 Aug 2014 09:00:00 +0200 Fruita a les escoles 2014-2015        Ajuts de mínimis per a la millora del rendiment dels mitjans de producció ramadera de les explotacions d'oví i cabrum http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=0e9ffccda83b1310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0e9ffccda83b1310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&vgnextrefresh=1&contentid=bded045a91ce7410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=0e9ffccda83b1310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0e9ffccda83b1310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&vgnextrefresh=1&contentid=bded045a91ce7410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD Convocatòria d'ajuts Fri, 22 Aug 2014 09:00:00 +0200 Ramat d'ovella xisqueta en un tancat        Agricultura instal·la plaques solars a un refugi del Parc Natural de l'Alt Pirineu http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=273978&idioma=0&departament=5&canal=6 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=273978&idioma=0&departament=5&canal=6 Aquesta instal·lació permet dotar d’energia elèctrica de forma neta i gratuïta al refugi de les Comes de Rubió Thu, 14 Aug 2014 07:21:00 +0200 Agricultura i teledetecció: la innovació tecnològica aplicada a la fertilització del panís http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=273939&idioma=0&departament=5&canal=6 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=273939&idioma=0&departament=5&canal=6 Drons, helicòpters tripulats i satèl·lits són les plataformes escollides per diagnosticar el nitrogen del panís Wed, 13 Aug 2014 07:37:00 +0200 Agricultura redueix la població de daines i senglars al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=273775&idioma=0&departament=5&canal=6 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=273775&idioma=0&departament=5&canal=6 Si no es fessin captures de daines, la seva població s’hauria triplicat en només 7 anys Wed, 13 Aug 2014 07:35:00 +0200 Els gavians argentats provoquen una disminució de la població de flamencs al Delta de l'Ebre http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=273712&idioma=0&departament=5&canal=6 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=273712&idioma=0&departament=5&canal=6 La població reproductora s’ha avaluat en 533 parelles, valor inferior a la mitjana del registre històric Wed, 13 Aug 2014 07:30:00 +0200 Ajuts a la transformació i comercialització de productes de pesca i de l'aqüicultura http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=1d0ad10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=1d0ad10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES Convocatòria d'ajuts a la transformació i comercialització de productes de pesca i de l'aqüicultura, dins del Fons Europeu de la Pesca Tue, 12 Aug 2014 09:00:00 +0200 Ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=0cfaa098a6135210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0cfaa098a6135210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=2418d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=0cfaa098a6135210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0cfaa098a6135210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=2418d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES Convocatòria d'ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries Tue, 12 Aug 2014 08:00:00 +0200 Camp de blat de moro        Ajuts per a operacions pilot http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=9e46395bff3c7410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=9e46395bff3c7410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES Convocatòria d'ajuts per a operacions pilot, dins del Fons Europeu de la Pesca Tue, 12 Aug 2014 00:00:00 +0200 Ajuts per la protecció i desenvolupament de la flora i fauna aqüàtiques http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=23ee395bff3c7410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=23ee395bff3c7410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES Convocatòria d'ajuts per la protecció i desenvolupament de la flora i fauna aqüàtiques, dins del Fons Europeu de la Pesca Tue, 12 Aug 2014 00:00:00 +0200 Ajuts a les accions col·lectives dels professionals de la pesca http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=cd28d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=cd28d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES Convocatòria d'ajuts a les accions col·lectives dels professionals de la pesca, dins del Fons Europeu de la Pesca Mon, 11 Aug 2014 00:00:00 +0200 Ajuts per a inversions a bord d'embarcacions pesqueres i selectivitat http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=e3d8d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=e3d8d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES Convocatòria d'ajuts per a inversions a bord d'embarcacions pesqueres i selectivitat, dins del Fons Europeu de la Pesca Mon, 11 Aug 2014 00:00:00 +0200 Ajuts a l'aqüicultura http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=2e99d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edf60da0370e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=2e99d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES Convocatòria d'ajuts a l'aqüicultura, dins del Fons Europeu de la Pesca Mon, 11 Aug 2014 00:00:00 +0200