Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte gràfic de l'apartat del Contracte global d'explotació

Mesures agroambientals

L’objectiu de les mesures agroambientals és promoure el desenvolupament sostenible de les àrees rurals i respondre a la creixent demanda de la societat de serveis ambientals, aplicant mètodes de producció agrícola compatibles amb la protecció i millora del mediambient, el paisatge, els recursos naturals, la terra i la diversitat genètica.

 

Les línies d’ajuts convocades per a la campanya 2014 són:

 

...............

També s’ha convocat una  línia d’ajut de renovació d'anteriors programes de desenvolupament rural. 

En tots els ajuts agroambientals s’estableixen els conceptes següents:

  • Condicions dels beneficiaris
    Aquest són els requisits que ha de complir un sol·licitant per ser beneficiari de l’ajut. En aquesta part es concreta el conreu susceptible d’ajut, així com altres criteris de selecció dels beneficiaris o de les actuacions en funció de la seva eficiència econòmica i mediambiental.

  • Requisits
    Són les condicions específiques de cada mesura agroambiental d’obligat compliment durant els 5 anys de l’ajut i que estableixen la condició o no de beneficiari de l’ajut.

  • Compromisos
    Són la resta de diferents actuacions que han de complir-se per a cadascuna de les actuacions agroambientals, però que en el cas del seu incompliment puntual comportarà una modulació del pagament.

Les quanties dels ajuts està especificat per a cada línia a l’annex 3 de l’Ordre de convocatòria.

Data d'actualització: 04.03.2013