Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte gràfic de la producció agroalimentària ecològica (PAE)

Porcí


Normativa i certificació de la producció porcina ecològica

Aquest article, que és el primer d’una sèrie de tres, va ser publicat a la revista SUIS (www.suis.grupoasis.com), número 89, a l’agost del 2012. L’autor de l’article, Lluís Vila Camps, veterinari i enginyer agrícola de la Unitat de producció agroalimentària ecològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, explica de forma exhaustiva les normes i els sistema de certificació a les quals estan sotmesos productors ecològics de porcí. Aquest primer capítol és el més dens i teòric de la sèrie, però també el primordial per entendre què representa produir porcs ecològic i la concepció general d’aquest sistema de producció.

Descàrrega d'aquest article, en format pdf:Planificació de la producció, dimensionament de la explotació i instal·lacions en producció porcina ecològica

Aquest article, que és el segon d’una sèrie de tres, va ser publicat a la revista SUIS (www.suis.grupoasis.com), número 90, el setembre del 2012. En aquesta publicació es presenten solucions tècniques relatives als sistemes de producció i a les instal·lacions per tal que una conversió a la producció porcina ecològica sigui viable. Els autors d’aquesta segona entrega són Lluís Vila Camps, veterinari i enginyer agrícola de la Unitat de producció agroalimentària ecològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; Javier Álvarez, del Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida; i Edgar Manzanilla, del Grup d’Investigació en Nutrició, Maneig i Benestar animal de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Descàrrega d'aquest article, en format pdf:Maneig del bestiar, alimentació i sanitat en producció porcina ecològica

Aquest és l’article que tanca el curs de formació contínua que y es va publicar a la revista SUIS (www.suis.grupoasis.com), número 91, a l’octubre del 2012. En darrera publicació es presenten els pilars bàsics del maneig, la alimentació i la sanitat animal, sempre orientats cap a una potenciació del benestar animal i de la rendibilitat de l’empresa agropecuària . Els autors d’aquesta tercera entrega són Lluís Vila Camps, veterinari i enginyer agrícola de la Unitat de producció agroalimentària ecològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; Javier Álvarez, del Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida; i Edgar Manzanilla, del Grup d’Investigació en Nutrició, Maneig i Benestar animal de la Universitat Autònom a de Barcelona.

Descàrrega d'aquest article, en format pdf:Present i futur de la producció porcina ecològica

En aquest informe de producció de l’Observatori del Porcí del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Grup de Gestió Porcina de la Universitat de Lleida fa un repàs exhaustiu de les possibilitats productives de la porcinocultura ecològica. En aquest sentit, l’informe desgrana els avantatges i inconvenients dels diferents sistemes de cria existents a Europa, exposa reptes i recomanacions per cada etapa productiva i, finalment, fa una petita ressenya de la qualitat dels productes carnis ecològics. Aquesta és, doncs, una lectura molt recomanable per als ramaders que estiguin interessats en convertir les seves explotacions convencionals cap al sistema de producció ecològic.

Descàrrega de l'informe, en format pdf:Caracterització i seguiment d’una explotació ecològica de porcí a la Garrotxa

L’any 2009 Núria del Val, veterinària de porcí, va realitzar el seguiment tècnic i productiu d’una explotació ecològica de porcí de la Garrotxa. Aquest projecte va permetre obtenir informació sobre els resultats productius i reproductius de la granja, el rendiment productiu d’un lot de 40 porcs d’engreix, així com la qualitat de la carn d’alguns d’aquests animals, i el grau de benestar dels animals. Així mateix, l’estudi també contemplava una petita aproximació econòmica de la fase d’engreix en condicions ecològiques. Aquest projecte estava inclòs dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica del 2009.

Descàrrega d'aquest treball, en format pdf:Fitxa PAE 04: Aspectes tècnics de la producció porcina ecològica

Portada fitxa 4 producció ecològica porcina

L'objectiu d'aquesta fitxa tècnica, dedicada a la producció porcina ecològica, és introduir els aspectes tècnics dels diversos camps pecuaris d'aquest tipus de producció. Així, es comenten conceptes relacionats amb els sistemes de producció, el maneig zootècnic, les instal·lacions, les pautes alimentàries i la sanitat animal.

Aquesta fitxa pretén oferir informació tècnica als petits i mitjans productors que veuen complicat el seu creixement i la seva competitivitat futura en el mercat convencional.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:Porcieco: Producció porcina ecològica

Aquest dossier, elaborat per Unió de Pagesos de Catalunya l'any 2007,  és una introducció tècnica de tots els aspectes importants a tenir en compte a l'hora d'iniciar la conversió cap a la producció porcina ecològica. Al llarg de les seves 24 pàgines, es comenten les instal·lacions, els manejos més adients, l'alimentació i les tècniques de prevenció sanitària compatibles en producció porcina ecològica. Cada un dels apartats està exemplificat amb una granja ideal de 80 truges en cicle tancat i gestionades amb maneig en bandes de 3 setmanes, cosa que permet una petita avaluació econòmica final.

Descàrrega del dossier, en format pdf:Posibilitats i limitacions del subministrament de proteinas en avicultura y porcinocultura ecológica

Interessant estudi, elaborat amb el suport de la Unió Europea a través del projecte Organic Revision. Diversos investigadors de renom en el món de la ramaderia ecològica, com el doctor A. Sundrum, avaluen la possibilitat de dissenyar pautes alimentàries equilibrades per monogàstrics ecològics sense la utilització suplementària d'aminoàcids de síntesi. Així mateix, es proposen moltes fórmules viables econòmicament i elaborades amb diverses fonts de proteïna natural.

Descàrrega de l'estudi en llengua anglesa, en format pdf:


Data d'actualització: 01.06.2012